Culturele activiteiten

Vormende reizen & gezonde ontspanning.

 Onze 4dejaars trekken traditiegetrouw naar Parijs, in 5 staat een driedaagse verkenning van de Westhoek op het programma, en uiteraard mag als eindejaarsreis in het 6de jaar de grote trip naar Italië niet ontbreken.

Onze eerste- en tweedegraads-leerlingen kunnen al wat in de “meerdaagse” sfeer komen en ingaan op ons vrijblijvend aanbod om tijdens de eerste week van de zomervakantie mee op kamp te trekken naar Ameland.

 

Relationele vorming en bezinning.

 Het 1ste jaar van 3de graad trekt traditioneel op bezinning, gewoonlijk naar Westmalle. Ze worden begeleid door de organisatie “Zin-dering” en werken rond thema’s als groepsvorming en relaties. In het 2de en het 4de jaar maken onze leerlingen al kennis met deze organisatie via het seksueel en relationeel vormingsprogramma ‘Met Liefs’.

Studiereizen.

 Natuurlijk zijn er ook voor alle klassen ééndaagse studiereizen die kaderen in de leerinhouden van de verschillende leerplannen.

Toneel bijwonen en schooltoneel.     

 Naast het bijwonen van diverse culturele manifestaties zijn onze leerlingen op dat terrein zelf actief door jaarlijks te werken aan een schooltoneelopvoering, die telkens weer voor een ruim publiek gebracht wordt.  Meestal is dit een activi­teit voor de leerlingen van de hoogste drie jaren, al of niet samen met enkele leerkrachten.  Deze werking wordt ook logistiek ondersteund door de leerlingen die kiezen voor het seminarie “Drama (?!) op school” in het 5de jaar.

Creatieve doe-dag          

 In de eerste graad wordt al vele jaren met groot succes een "creatieve doe-dag" inge­richt, nét na de paasexamens.  Onder het motto : "Doe eens wat anders !", krijgen de leerlingen de gelegenheid om zich op allerlei manieren creatief uit te leven.  Ze krijgen daarbij de keuze tussen verschillende workshops, waaronder bv. dauwtrippen, klokken herstellen, beeldhouwen in zachte steen, creatief in de keuken, creatief met hout en metaal, graffiti op papier, bloemschikken, de groendienst, creatief en kruidig, het JOE-orkest, schilderen als Van Gogh, Sing a song, de vliegende reporters,  enz...