Onze school doorbreekt grenzen. 

Sponsortocht.    

Jaarlijks organiseert de school een vastentocht : een sponsorwandeling over 15 km, fietstocht over 45 km­ of 10 km joggen, en dit ten voordele van onze Plankinderen en 3 projecten in de Derde Wereld, die wij vanaf dit jaar structureler willen gaan ondersteunen. Het gaat hier om Kocs vzw, een school voor Aids weeskinderen in het oude mijnstadje Kabwe in Zambia; vzw Rako, een schoolproject op het platte land in Kirminum, Cambodja en Steunfonds Angèle, een privé-initiatief dat een weeshuis in Bunia, Congo, ondersteunt.

Seminaries derde graad.               

We kiezen heel bewust voor seminaries binnen de vrije ruimte die de lessentabellen van de derde graad toestaan. Onze leerlingen werken projectmatig en klasoverstijgend rond uiteenlopende thema’s, die verder gaan dan wat de klassieke vakinhouden van A.S.O aanbieden. Werk- en evaluatievormen zijn vooral gericht op vaardigheden en attitudes als bv. samenwerking en flexibiliteit, het groeiproces dat de leerlingen doormaken staat centraal.

Zo begeleiden en ondersteunen onze leerkrachten hen bij o.a. het logistiek en inhoudelijk voorbereiden van onze vastentocht (Seminarie ‘Glazen huis van culturen’) en schooltoneel (Seminarie ‘Drama (?!) op school’). Leerlingen kunnen ook kiezen voor sociaal getinte seminaries als ‘Noord-Zuidproblematiek’ en ‘sociaal engagement’, of hun ondernemingszin ontwikkelen in een mini-onderneming of ICT-project.

Scholenband.

We halen regelmatig de wereld binnen in onze school via allerlei multicultureel geïnspireerde initiatieven.

Dankzij onze scholenband met de Waveren Hoërskool in Tulbagh, Zuid-Afrika, kunnen we ook een (h)echte relatie aanknopen met onze collega’s daar, wat vaak leidt tot actieve uitwisseling op pedagogisch vlak en aangename wederzijdse bezoeken, die voor ons allen meerwaarde bieden.