1920-1928

De voorgeschiedenis van het Sint-Jozefinstituut begint in 1920, wanneer de Essense deken een beroep doet op de Broeders van Liefde voor de oprichting van een vrije school met uitgebreide vierde graad en middelbaar onderwijs. Daarop kon echter niet onmiddellijk worden ingegaan. Aan de Broeders van Barmhartigheid werd dan hetzelfde gevraagd, maar ondanks een principiƫle toestemming kwamen ook zij uiteindelijk niet.

In 1927 waren alle voorbereidingen getroffen: gebouw en materieel stonden klaar, maar er waren nog steeds geen broeders die de school konden leiden. Men is dan toch maar gestart, dankzij het idealisme en de zin voor initiatief van twee jonge leerkrachten: A. Tireliren en J. Van Bragt. De school telde dat jaar 68 leerlingen... Over deze moeizame start kunnen we het volgende lezen in de archieven: "Ze begonnen argeloos arbeidend in het Essens wespennest, te midden van het opgejaagde stof rondom de nieuwe school". Het was namelijk zo dat de reeds bestaande scholen deze nieuwe concurrent liever kwijt dan rijk waren!