Afscheid en een nieuwe start

Reeds in 1976 werd de inrichtende macht van de school, tot dan toe in handen van de vzw Parochiale Werken Dekenij Essen, overgenomen door de vzw Opvoeding en Cultuur in het Bisdom Antwerpen (OCBA).

50 jaar Broeders en 20 jaar humaniora werden luisterrijk gevierd. Wie kon toen vermoeden dat ingrijpende wijzigingen voor de deur stonden! Eerst onderging de secundaire school nog een ingrijpende wijziging: in 1979 deden de eerste meisjes hun intrede... De hogere cyclus werd gemengd.

Het volgend schooljaar bracht het nieuws van het nakend afscheid van de Broeders van Liefde. Zij verlieten Essen en de vzw. Opvoeding en Cultuur van het Bisdom Antwerpen, inrichtende macht, nam ook de bestuurlijke macht over.

Eind juni '80 werd afscheid genomen van de Broeders en het Sint-Jozefinstituut begroette E.H. Vaernewijck, oud-directeur te Herentals, als nieuwe directeur. Een nieuw hoofdstuk was begonnen.

Op 1 september 1982 startte in de hogere cyclus de Economische Afdeling voor jongens en meisjes.

Op 1 september 1986 werd de afdeling Gezins- en Sanitaire Hulp van het Don Bosco- Mariaberginstituut administratief overgeheveld naar onze school. Bedoeling was deze afdeling te behouden voor de regio.

Nog op 1 september 1986 startte het gemengd onderwijs ook in de lagere cyclus. Het werd geleidelijk uitgebouwd vanuit de Eerste Moderne. Meteen werd duidelijk dat we al te weinig plaats hadden en nieuwbouw drong zich op.

Op 1 september 1988 was het zover: de nieuwbouw was klaar. Het betekende een uitkomst bij ons chronisch plaatsgebrek.