Broeders van Liefde (Gent)

Op 3 september 1928 kwamen dan toch de eerste Broeders van Liefde. De school telde toen 84 leerlingen en dat aantal is sindsdien gestaag toegenomen. Het succes van de nieuwe lagere school berustte op twee belangrijke pijlers : ten eerste de intrinsieke kwaliteit van het onderwijs zelf, dankzij de indrukwekkende pedagogische ervaring van de Broeders van Liefde en ten tweede een in het oog springende "présence" in de gemeenschap: toneelopvoeringen, stoeten, volksspelen, turnfeesten, spreekkoren,...

Door de naderende oorlog werd het echter heel moeilijk om een secundaire school uit te bouwen. De lagere school bleef wel functioneren tijdens de oorlogsjaren, maar het werd echt improviseren met klassen op allerlei grote zolders en schuilkelders.