De meest recente geschiedenis

Op 1 september 1989 begon de zgn. "Eenheidsstructuur" in het secundair onderwijs. Dit startte progressief vanuit de Eerste Moderne, die omgedoopt werd tot "Eerste Leerjaar A".

Op 1 september 1990 werd de afdeling Gezins- en Sanitaire Hulp opnieuw bij het Don Bosco-Mariaberginstituut gevoegd, waar het feitelijk thuis hoorde. Maar meteen startte de school met een nieuwe afdeling nl. de Wetenschappelijke A, uiteraard in de hogere cyclus progressief opgericht vanuit het 4de jaar en voor jongens en meisjes.

Op 1 september 1992 werd de 3de graad (5de en 6de menswetenschappen) van het Instituut H.Hart van Kalmthout administratief overgeheveld naar onze school. De vestigingsplaats voor deze leerlingen bleef in Kalmthout, zodat ons instituut twee vestigingsplaatsen had nl. Hofstraat 56 Essen & Heuvel 37 Kalmthout. Het spreekt vanzelf dat deze leerlingen te gast waren bij het Instituut H.Hart en dat ze hetzelfde schoolregime volgen als deze school. Beide scholen pogen ondertussen zoveel mogelijk samen te werken. Op 1 september 2003 wordt de vestigingsplaats te Kalmthout terug overgeheveld naar Instituut H. Hart en worden alle studierichtingen van ons Sint-Jozefinstituut opnieuw uitsluitend in Essen ingericht.

Onze inrichtende macht OCBA werd opgesplitst in kleinere regionale Inrichtende Machten. Onze school behoort vanaf 1 september 1992 tot het Katholiek Onderwijs Regio Noorderkempen die plaatselijk vertegenwoordigd wordt door diaken Jos Dries.

Op 30 september 1992 werden er vier prefabklassen met alles erop en eraan in het verlengde van de nieuwbouw neergezet. Het eerste leerjaar A nam ze in bezit. En eens te meer was er heel wat ruimte bijgekomen. Maar nog zitten we krap.

Vanaf 1 september 1995 was de eenheidsstructuur in onze school volledig uitgebouwd.

Omwille van gezondheidsredenen was E.H. Vaernewijck in de loop van het schooljaar 1995- 1996 genoodzaakt zijn taak als directeur van de school neer te leggen. Hij werd opgevolgd door de heer Dirk Van Rossem, leraar van onze school, die door de Inrichtende Macht vanaf 1 april 1996 definitief werd aangesteld als nieuwe directeur.

Op 1 september 1998 kwamen alle klaslokalen van de lagere school aan de Stationsstraat leeg te staan. Drie ervan én de grote speelplaats met bijhorende luifel en toiletten werden door de middelbare school ingenomen. De speelplaats aan de Hofstraat werd omgevormd tot fietsenstalling en de oude fietsenbergplaats onder de refter werd omgebouwd tot tweede eetzaal. Daarmee houdt het niet op: tijdens het schooljaar 2001-2002 werden vier ruime klassen en een bergplaats bijgebouwd op de verdieping achter de turnzaal. Ook het veiligheidsaspect werd niet uit het oog verloren: er werden in alle gangen brandslangen voorzien en de bestaande brandalarminstallatie werd uitgebreid. In de loop van 2003 werd het oude sanitair gebouw van de vroegere lagere school en het sanitair voor de jongens in het hoofdgebouw volledig gerenoveerd. In het voorjaar van 2005 werd een groot gedeelte van de speelplaats heraangelegd. In het najaar van 2006 werden de ramen in de voorgevel vernieuwd en voorzien van dubbel glas.

Waar de school vroeger alleen over een postadres beschikte is ze nu ook bereikbaar per fax of e-mail en zowel de school zelf als de oud-leerlingenvereniging verstrekken informatie via internet.

Sinds 1 september 1999 werkt onze school samen met 6 andere vrije scholen in de katholieke scholengemeenschap Noorderkempen uit Essen, Kalmthout, Wuustwezel en Kapellen. 

In januari 2005 kreeg het schoolbestuur een sterkere plaatselijke verankering door de aanstelling van een regiovoorzitter en het oprichten van een plaatselijk comité ter ondersteuning van de bijzonderste noden van de school.

Tijdens het schooljaar 2007-2008 werd het 50-jarig bestaan van het Sint-Jozefinstituut gevierd en een boek over de geschiedenis van de school uitgegeven.              

Vanaf 1 september 2009 wordt Dhr. Van Rossem voor een proefperiode van twee jaar vrijgesteld om deels te fungeren als coördinerend directeur voor de scholengemeenschap, en deels als afgevaardigde van de Inrichtende Macht. Hij wordt als directeur op het Sint-Jozefinstituut vervangen door mevr. Nancy Lenaert, die reeds sinds 1999 verbonden is aan de school als leerkracht.