Inhaallessen

Voor kleine studieproblemen en -moeilijkheden kan uw kind uiteraard steeds terecht bij de eigen leerkrachten. Wanneer om één of andere reden de opgelopen achterstand te groot is geworden, voorziet de school enkele vakleerkrachten die speciaal hiervoor één of meerdere uren worden vrijgesteld. Op eigen initiatief, op advies van de eigen leerkracht en/of de klassenraad krijgt uw kind zo de mogelijkheid om na de schooluren inhaallessen Frans, wiskunde, Nederlands en Engels te volgen.

Avondstudie

Alle leerlingen kunnen op vrijwillige basis avondstudie volgen tot 16.25 u.