Inschrijvingen 2018-2019

Op onze opendeurdag van 5 mei 2018 (van 14 tot 17 uur) gaan de inschrijvingen voor het 1e leerjaar A voor schooljaar 2018-2019 officieel van start. Broers en zussen van onze huidige leerlingen kunnen  hun voorrangsrecht laten gelden in de twee weken daarvoor (zij worden hieraan nog herinnerd per brief).

Vanaf 7 mei kan u steeds terecht voor inschrijvingen op lesdagen tussen 9.00 uur en 16.00 uur (woensdagen: tussen 9 uur en 12 uur), liefst na telefonische afspraak.

_______________________________________________________________________________________________

Voor ons 1e leerjaar A hanteren wij een maximumcapaciteit van 88 leerlingen (kan nog opgetrokken worden). Na inschrijving van broers en zussen hadden wij op datum van 4 mei nog 75 plaatsen beschikbaar.

Voor de klasgroepen vanaf het tweede jaar voorzien wij een bepaald aantal leerlingen i.f.v. de organisatorische mogelijkheden van onze school en werking. We weten echter pas met zekerheid of er nog plaatsen beschikbaar zijn voor instromende leerlingen vanaf het 2de jaar wanneer onze eigen ingeschreven leerlingen hun keuze naar volgend schooljaar hebben bepaald, dit betekent: na de delibererende klassenraden eind juni. Ondertussen plaatsen we vanaf onze opendeurdag geïnteresseerde instromers chronologisch op een wachtlijst. Heel vaak zal er effectief nog plaats beschikbaar zijn, maar we kunnen zo vroeg op het schooljaar geen garantie geven. Begin juli nemen wij zo snel als mogelijk contact met u op om uitsluitsel te geven over de status van uw inschrijving. Sowieso hebben wij het recht als school om in de hogere jaren ad hoc volzet te verklaren i.f.v. organisatorische haalbaarheid.

_____________________________________________________________________

Ter info: Voorlopige aantallen voor schooljaar 2018-2019:

1A 70 leerlingen (capaciteit: 88) 

2 MOW 68 leerlingen 

3 EMT 22 leerlingen

3 EWI 19 leerlingen 

3 WET 16 leerlingen 

4 EMT 21 leerlingen  

4 EWI 25 leerlingen  

4 WET 39 leerlingen 

5 EMT 19 leerlingen (VOLZET) 

5 EWI 15 leerlingen  (VOLZET)

5 MTWE   7 leerlingen (VOLZET)

5 WEWI6 6 leerlingen (VOLZET)

5 WEWI7 5 leerlingen (VOLZET)

6 EMT 20 leerlingen 

6 EWI 18 leerlingen 

6 MTWE   5 leerlingen 

6 WEWI6 14 leerlingen 

6 WEWI7 15 leerlingen 

_______________________________________________________________________________________________

Zomervakantie 2018

De school zal gesloten zijn van zaterdag 7 juli tot en met dinsdag 21 augustus 2018.

Regeling inschrijvingen buiten deze periode:

- op zaterdag 30 juni 2018 van 10 uur tot 13 uur

- van 2 t/m 6 juli 2018: elke werkdag van 10 uur tot 16.00 uur.

- van 22 t/m 31 augustus: elke werkdag van 10 uur tot 13.00 uur.

In de school: