Schoolgerief

Omwille van de eenvormigheid wordt aan de leerlingen aangeraden schriften en agenda in de school aan te schaffen aan redelijke prijzen.

Op de eerste schooldag in september wordt het schoolgerief uitgedeeld. Verder kunnen de leerlingen al het nodige schrijf- en tekengerief kopen in het "winkeltje".