Schoolsport

Al kan onze school niet uitpakken met een prachtige sporthal of uitgestrekte sportvelden, toch vinden wij steeds voldoende ruimte op onze grote speelplaatsen om allerlei sporten te beoefenen.Ook tijdens de middagpauze stimuleren wij onze leerlingen om te sporten: er vinden regelmatig tornooitjes plaats voetbal, volleybal, tafeltennis,...) waarbij ook de leerkrachten actief mee sporten. In de koudere maanden van het jaar is er ook een middagaanbod in onze turnzaal, volgens een beurtrol.

Als we sportief naar buiten treden gebeurt dat onder de naam "JOE", wat staat voor Sint-JOzefinstituut Essen". Meestal nemen we deel aan de initiatieven van S.V.S. (Stichting Vlaamse Schoolsport). 

De jaarlijkse schoolsportdag: Elk jaar richt de school een schoolsportdag in. bedoeling daarbij is leerlingen de kans te geven met nieuwe sporten in contact te komen, waarbij vooral ook minder gekende sporten aan bod komen.