De lessentabel van de eerste graad

  • 1ste leerjaar A (1A)
  • 2de leerjaar Moderne Wetenschappen (2MOW)
VAKKEN Aantal lesuren
  1A 2MOW
Godsdienst 2 2
Nederlands 6 5
Frans 5 5
Engels - 2
Geschiedenis 1 2
Aardrijkskunde 2 1
Socio-Economische Initiatie - 2
Wiskunde 5 5
Natuurwetenschappen 2 1
Wetenschappelijk Werk - 2
Lichamelijke Opvoeding 2 2
Sport 1 -
Muzikale Opvoeding 1 1
Plastische Opvoeding 2 -
Techniek 2 2
ICT (*) 25* -
Sociale Activiteit (met Leefsleutels) 1 10 lessen
Totaal 32 32

(*) Informatie en Communicatietechnologie: 25 lestijden gespreid over verschillende vakken in het eerste leerjaar A.