ICT en Multimedia

Wij prijzen ons gelukkig één van de scholen te zijn die onmiddellijk met het informaticaonderwijs gestart zijn wanneer dit toegelaten werd. Op deze wijze kunnen we inspelen op de toekomstgerichte visie van de overheid inzake informatica. In het eenheidskader komt het begrijpen van de werking van een computer en het leren werken met computer in de drie graden meer en meer aan bod.

Het thema informatie- en communicatietechnologie (ICT) kreeg een vaste plaats binnen het curriculum van de eerste graad. Informatica wordt een autonoom vak voor alle leerlingen van de tweede graad en in de derde graad krijgen alle leerlingen de gelegenheid de informatica te integreren binnen andere vakken en krijgen de leerlingen die dat wensen de gelegenheid hun basiskennis informatica uit te breiden.

Vanaf het schooljaar 2009-2010 hebben we in alle klaslokalen internetverbinding beschikbaar en zal er geleidelijk aan geïnvesteerd worden in meer beschikbaarheid van beamers, geluidsapparatuur en computers in de klaslokalen zelf.

Tijdens de middagpauze kunnen de leerlingen op een verantwoorde wijze gebruik maken van onze computerklassen.

Onze school werkt met het elektronisch leerplatform SMARTSCHOOL, waardoor onze leerlingen vlot onderling en met hun leerkrachten kunnen communiceren, en waardoor ze veel ondersteunend les- en studiemateriaal ter beschikking hebben en meteen ook voorbereid worden op deze wijdverspreide manier van werken in Hoger Onderwijs.