Verkeersveiligheid en gezondheid

Als ‘slimme mobiele school’ hechten we veel belang aan de verkeersveiligheid van onze leerlingen. Zo werkten we graag mee aan de ontwikkeling van de schoolbereikbaarheidskaart (in overleg met gemeente en Stichting Vlaamse Verkeerskunde), waarop onze leerlingen snel de veiligste fietsweg terugvinden. Dit jaar was onze zichtbaarheidsactie ‘XIU’, die we net voor de krokusvakantie afsloten met een heuse fluo-carnavaldag, een groot succes.

Met initiatieven als air@school, dikke truienweek (!) en  workshops rond o.a. afvalproblematiek willen we samen met onze leerlingen bewust en duurzaam omgaan met onze gezondheid en leefomgeving.