KORTE BESCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde. Via de specifieke vorming in economie verwerven de leerlingen inzicht in de economie als systeem en de werking van ondernemingen. Ze leren logisch en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen.

VOOR WELKE LEERLINGEN?

 • Je toont voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden en legt vlot verbanden tussen leerinhouden. 
 • Je kan logisch redeneren en je lukt erin complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerven.
 • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren.
 • Je kan logisch en kritisch redeneren en doorgrondt graag vanuit concrete maatschappelijke contexten de belangrijkste (bedrijfs)economische concepten en hun onderlingen verbanden.

SPECIFIEK VOOR ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN

 • Cesuurdoelen voor economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie
 • Cesuurdoelen voor bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht
 • Cesuurdoelen voor wiskunde
 • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis.

VERGELIJKING MET AANVERWANTE STUDIERICHTINGEN in de 2DE GRAAD

 

Economische wetenschappenBedrijfswetenschappen
Leerplan uitgebreid pakket EconomieLeerplan uitgebreid pakket Economie (te realiseren binnen een ruimer tijdsbestek)
Leerplan wiskunde met cesuurdoelenLeerplan wiskunde verdiepte basisvorming
Leerplan verdiepte basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, GeschiedenisLeerplan basisvorming voor Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis
 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Getuigschrift van de eerste graad A-stroom. Geen clausulering voor de doorstroomfinaliteit of voor Economische wetenschappen.
 • Leerlingen van de eigen instelling hebben voorrang.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

 • 3de graad

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad

• Economie – moderne talen (STJ)

• Economie – wiskunde (STJ)

• Bedrijfswetenschappen (TSO)

 • Na de 3de graad

Vanuit ASO-richtingen: brede waaier aan professionele en academische bacheloropleidingen in alle studiegebieden.

 

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD (32 lesuren)

 

VakkenEconomische wetenschappen
3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Nederlands4/54
Frans44
Engels32/3
Duits1/2
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Economie44
Wiskunde5/46/4
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Lichamelijke opvoeding22
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming)11
Communicatiewetenschappen
Informatica 1
Vrije ruimte
Totaal3232

Contacteer ons

We zijn er momenteel niet. Maar u kan ons steeds een e-mail sturen, wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search