Gebruik chromebooks

Steeds meer leerkrachten maken in hun onderwijs gebruik van computers om informatie op het internet op te zoeken en voor het maken van bijvoorbeeld werkstukken en presentaties. Digitale geletterdheid is immers één van de sleutelcompetenties in de nieuwe generatie leerplannen. Steeds meer lesmethodes bieden daardoor mogelijkheden om onderdelen op de computer te oefenen. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof, kunnen herhalingsoefeningen maken. Leerlingen die snel door de leerstof gaan, kunnen hun kennis verdiepen door met uitdagendere opdrachten aan de slag te gaan.

Mits op de juiste manier ingezet, leidt de inzet van ICT tot meer motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces bij de leerling door o.a. de mogelijkheid van individuele feedback via digitale oefenvormen en -toetsen.

Na een lange periode van voorbereiding kozen we er voor om voor alle leerlingen van de eerste en tweede graad, met ingang van 1 september 2020, te werken met de verplichte aanschaf van een Chromebook; een relatief goedkope, snelle, onderhoudsarme computer met een eigen besturingssysteem en een lange accuduur. Ontwikkeld in samenwerking met Google én met het oog op onderwijs. Een Chromebook is eigenlijk een laptop, maar dan volledig web-based. Dat is dan ook de kracht van deze toestellen: hun snelheid. Tussen aanzetten en beginnen met de les zit pakweg tien seconden. Het enige programma dat naast dit besturingssysteem draait, is de internetbrowser Chrome. Voor de rest loopt alles via internet en werk je voortdurend in de cloud en niet via de harde schijf.

Voor de leerlingen van de derde graad was dit aanbod vrijblijvend.

Ondertussen lanceerde de overheid het tijdelijke project ‘Digisprong’ dat uitgerold wordt in de periode 2021-2023: de school krijgt extra budget toegewezen om de nodige digitale versnelling te realiseren, zowel qua infrastructuur als qua het ter beschikking stellen van digitale toestellen aan de leerlingen. 

Toestel waarmee onze school werkt: Chromebook 

Voor de 2 komende schooljaren kunnen wij dankzij ‘Digisprong’ aan al onze leerlingen een Chromebook in bruikleen geven. Alle ouders en leerlingen zullen daarvoor een bruikleenovereenkomst moeten ondertekenen.

Enkel eventuele kosten voor betalende apps en andere digitale tools zullen nog aangerekend kunnen worden via de schoolrekening (naar analogie met de aankoop van handboeken en ander leermateriaal).

Ouders en leerlingen die in 2020-2021 nog een eigen Chromebook hebben aangeschaft krijgen de mogelijkheid om hun toestel terug aan de school te verkopen. De juiste modaliteiten voor deze uitkoop worden nog intern gecommuniceerd aan de betrokkenen.

Schade en verzekering

In de bruikleenovereenkomst wordt o.a. omschreven hoe de leerling dient om te gaan met het toestel en wordt ook helder vermeld welke gevolgen accidentele schade heeft (franchise ten laste van ouders/leerling).

Wanneer het toestel niet meer werkt en de schade te wijten is aan accidentele omstandigheden met externe factoren (zoals bijvoorbeeld valschade, braakschade, breuk van het beeldscherm van het toestel door te veel druk, schade door vocht) wordt er aan de eindgebruiker een forfaitaire herstelprijs aangerekend van 40 euro incl. btw .

Voorbeelden van schade welke hersteld worden aan forfaitaire herstelprijs:

  • Het toestel is per ongeluk gevallen in de klas, thuis of onderweg naar school.
  • Schade aan het toestel door te grote druk (bv. in een rugzak/tas).
  • Vochtschade door bv. uitgelopen vloeistof in de rugzak/tas.
  • De eigenaar is gevallen op een gladde ondergrond terwijl hij het toestel draagt.
  • Het scherm van het Chromebook dicht gedaan terwijl er iets tussen zat.

Voorbeelden van zaken die niet hersteld worden onder herstelkost voor “accidentele” schade.

  • Er worden geen herstellingen gedaan aan de toestellen met louter esthetische gebruikersschade (bv. krassen in behuizing / scherm , … ) welke het dagelijkse gebruik niet hinderen.
  • Indien er duidelijke aanwijzingen zijn van misbruik of een repetitief voorval van  ongeschikt gebruik of vandalisme. In desbetreffend geval betalen de ouders/leerling de effectieve herstelkost van het schadegeval met een maximum kost van € 120.

Wat bij diefstal?
In geval van diefstal van het toestel (met braak of onder bedreiging) krijgt de leerling een gelijkaardig toestel ter beschikking. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 50. De leerling moet in dit geval aangifte doen bij de politie en dient Rons een kopie van het proces-verbaal te bezorgen.

Wat bij verlies?
In geval van verlies of diefstal van het toestel zonder braak of bedreiging, zullen de ouders/leerling het vervangtoestel moeten vergoeden.

U vindt hieronder nog antwoord op de frequent gestelde vragen (FAQ) uit een bevraging die wij eerder hielden bij onze ouders.

Veelgestelde vragen: Chromebooks

Onderwijs volgt mee de maatschappelijke en technische evoluties, waardoor de inzet van digitale tools in eigentijds onderwijs niet meer weg te denken is. Deze tools zijn uiteraard geen doel op zich: we willen ze inzetten waar zinvol en waar het een meerwaarde biedt t.o.v. klassieke werkvormen (op papier). Dit is bv. het geval bij groepswerken (vanop afstand), centraal delen van documenten en leerstof, gebruik van apps (bv. ter vervanging van de grafische rekenmachine, wetenschappelijke apps die toelaten leerstof aanschouwelijk te maken…). Door deze Chromebooks op de juiste manier in te zetten willen we ook de leermotivatie en -prestaties van onze jongeren verhogen en het leerproces van elke leerling individueel efficiënter opvolgen (bv. individueel remediëringstraject). Daar hebben we in de voorbije periode van afstandsonderwijs zeker al bevestiging voor gekregen (gebruik Google Classroom).

Uit onze visie mag blijken dat we bewust zullen omgaan met voldoende afwisseling tussen de werkvormen (hybride leren) en de totale schermtijd zullen bewaken.

De leerling zorgt er steeds voor dat het toestel volledig opgeladen mee naar school komt. Het toestel is erop voorzien om een hele dag mee te gaan.

Vanuit de school beheren we de toestellen. Dit betekent dat alle apps e.d. door ons ict-team worden geïnstalleerd en aangestuurd. We stellen de Chromebooks zo in dat leerlingen tijdens de schooluren (tot 16.30 uur) enkel toegang hebben tot de apps en websites die nodig zijn voor de lessen. Na schooltijd staat het toestel in vrije modus: dan kunnen jullie thuis het toestel ruimer gebruiken. In de bruikleenovereenkomst wordt duidelijk omschreven wat wel en niet met het Chromebook gedaan mag worden (bv. extra installatie apps,…).

Sowieso is een Chromebook een zeer robuust toestel dat vrij schokbestendig is, o.a. vandaar ook onze keuze voor deze toestellen.  Hierboven leest u uitgebreid hoe wordt omgegaan met eventuele accidentele schade. 

Aangezien we proberen gaandeweg handboeken e.d. te vervangen door materiaal dat digitaal beschikbaar staat in Google Classroom zal het gewicht van de boekentas dus gewoon anders bepaald worden.

Contacteer ons

We zijn er momenteel niet. Maar u kan ons steeds een e-mail sturen, wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search