Gebruik chromebooks

Steeds meer leerkrachten maken in hun onderwijs gebruik van computers om informatie op het internet op te zoeken en voor het maken van bijvoorbeeld werkstukken en presentaties. Digitale geletterdheid is immers één van de sleutelcompetenties in de nieuwe generatie leerplannen. Steeds meer lesmethodes bieden daardoor mogelijkheden om onderdelen op de computer te oefenen. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof, kunnen herhalingsoefeningen maken. Leerlingen die snel door de leerstof gaan, kunnen hun kennis verdiepen door met uitdagendere opdrachten aan de slag te gaan.

Mits op de juiste manier ingezet, leidt de inzet van ICT tot meer motivatie, betere leerprestaties en een efficiënter leerproces bij de leerling door o.a. de mogelijkheid van individuele feedback via digitale oefenvormen en -toetsen.

Na een lange periode van voorbereiding kiezen we ervoor om voor alle leerlingen van de eerste en tweede graad, met ingang van 1 september 2020, te werken met de verplichte aanschaf van een Chromebook; een relatief goedkope, snelle, onderhoudsarme computer met een eigen besturingssysteem en een lange accuduur. Ontwikkeld in samenwerking met Google én met het oog op onderwijs. Een Chromebook is eigenlijk een laptop, maar dan volledig web-based. Dat is dan ook de kracht van deze toestellen: hun snelheid. Tussen aanzetten en beginnen met de les zit pakweg tien seconden. Het enige programma dat naast dit besturingssysteem draait, is de internetbrowser Chrome. Voor de rest loopt alles via internet en werk je voortdurend in de cloud en niet via de harde schijf.

Voor de leerlingen van de derde graad is dit aanbod vrijblijvend.

Aanbod Chromebook via Rhombus

Voor de aanschaf van een Chromebook doen wij u een aanbod via Rhombus, een bedrijf dat specifiek voor het onderwijs werkt. Het voordeel van kopen of huren via Rhombus is dat er een waarborg en verzekering service meegeleverd wordt.

Het servicepakket van Rhombus is opgebouwd uit de volgende elementen:

Hardware

 • Educatieve toestellen (Lenovo Chromebook 300e 2nd gen.- type:81MB0008MB) voorzien van een solide behuizing en rubberen stootranden (valbestendig tot 75 cm + afgedicht touchpad en toetsenbord (AZERTY) bestand tegen morsen).
 • 360° scharnier om je toestel in tablet-modus te gebruiken.
 • 2 camera’s: 1 in het scherm, 1 boven het toetsenbord (dankzij een extra camera in het toetsenbord kunnen leerlingen in tabletmodus vlot beeldmateriaal (foto’s of filmpjes) opnemen, of educatieve toepassingen met Virtual of Augmented Reality gebruiken.
 • Batterij die voorziet in een minimale actieve gebruiksduur van circa 7 uur.
 • Beschermende sleeve van Caselogic.

Software

 • Chrome OS.
 • Google management console licentie.

Service

 • Aflevering van het toestel vindt plaats op school. Leerlingen kunnen hun toestel afhalen per klas. Verdere info hierover zal nog gecommuniceerd worden.
 • 36 maanden garantie (fabricage defecten of fouten) op alle onderdelen (incl. batterij).
 • Service gebeurt op de school zelf (Rhombus verzorgt een wekelijkse interventie op school) en gedurende schoolvakanties via de thuislocatie van de gebruiker (Rhombus stuurt vervangtoestel naar huis + organiseert ophaling van het defecte toestel).
 • Reserve toestellen op school wanneer een leerling zijn toestel vergeet (maximaal 1 dag), en bij defecten of schades (waardoor het toestel onbruikbaar is om de les te volgen).
 • Contractadministratie rechtstreeks met de ouder(s) of verzorger(s).

Wanneer bestelt u?

Om alles tijdig in orde te krijgen, vragen we om ten laatste vóór vrijdag 31 juli 2020 een bestelling te plaatsen.

Hoe bestelt u?

 • De schoolcode is FHKKNE. Surf naar schoolsupply.be/FHKKNE.
 • Maak een persoonlijke account aan via de knop ‘Start als nieuwe student’.

U gebruikt hiervoor de gegevens van de leerling. Enkel waar het gevraagd wordt, vult u de gegevens in van een ouder of voogd.

 • U kan kiezen voor aankoop of huurkoop van het toestel.

Hoe verloopt de betaling?

De betaling gebeurt onmiddellijk bij de bestelling. U hebt de keuze uit verschillende veilige betalingsmogelijkheden.

 • Als u kiest voor ‘huurkoop’, dan betaalt u een voorschot van € 40. Vervolgens ondertekent u een bankmandaat voor 34 betalingen van telkens € 9,50. Deze betalingen gebeuren maandelijks en starten op 1/9/2020. Daarna bent u eigenaar van het toestel (totale kostprijs: € 363).
 • Als u kiest voor ‘aankoop’, dan betaalt u € 327 en bent u meteen eigenaar van het toestel.

Mijn account

Wilt u de bestelling checken, ga dan naar Schoolsupply en kijk onder ‘Mijn account’.

Levering en afhaling

Het toestel wordt op school geleverd en zal op basis van de bestellijst worden meegegeven aan de leerling.

Vragen of hulp nodig?

Voor alle vragen over uw bestelling kan u terecht bij de klantenservice van Schoolsupply.

Tel.: 03 500 95 90 – Mail: info@schoolsupply.be.

Meer info over het Chromebookproject (o.a. onze visie en beleid, de garantievoorwaarden en de inbegrepen services) vindt u op de website van onze school (www.stjozefasoessen.be). U vindt daar ook een antwoord op de frequent gestelde vragen (FAQ) uit de bevraging die wij eerder dit schooljaar hielden bij onze ouders.

Waarborg & Herstellingen
Rhombus stelt een uitgebreid servicepakket voor met als doelstellingen:

 • De leerling kan onmiddellijk aansluiten in de les met een tijdelijk toestel.
 • Herstellingen van defecten of schade worden zo snel mogelijk hersteld.

Waarborgtermijn bedraagt 3 jaar na aankoop. Dit behelst alle fabricage defecten of falen van componenten incl. batterijen.

Het risico op grote kosten bij accidentele schade is gedurende deze waarborgtermijn afgedekt met een verzekering. Bij herstelling van accidentele schade zal de eindgebruiker enkel een vaste franchise kost (= €40 incl. btw) betalen voor de herstelling of mogelijke vervanging met nieuw toestel.

Erkende hersteller
Rhombus is gecertificeerd AWSP (= Authorized warranty service provider) voor Lenovo. Dit wil zeggen dat een hersteller van Rhombus het mandaat heeft om herstellingen aan alle Lenovo hardware zelf uit te voeren. Een hersteller zal steeds alle essentiële onderdelen hebben die nodig zijn voor een herstelling. Rhombus heeft voldoende stock van reserve toestellen en reserve onderdelen.

Wat is er op school voorzien?
Tijdens de waarborgtermijn zal er een set reserve toestellen voorzien worden. 

De toestellen zijn voorbehouden om in te zetten:

 • Tijdelijk wanneer een leerling zijn toestel vergeten is (max. 1 dag).
 • Tijdelijk wanneer een leerling zijn toestel niet functioneert (defect).
 • Tijdelijk wanneer een leerling schade heeft aan zijn/haar toestel waardoor deze onbruikbaar is om de les te volgen.

Procedure voor herstellingen
Melding
Via een online formulier kan de school, de ouders of de leerling melding maken van een toestel met een defect of schade.

Het online formulier vraagt naar: naam van leerling, serienummer van het toestel ter controle, beschrijving van het defect of de schade, oorzaak van de schade of omstandigheid waardoor de schade werd veroorzaakt.

Tijdelijke depannage
Zodra de melding is gemaakt, kan de leerling een tijdelijk reserve toestel bekomen.
Doorheen het schooljaar, zal de leerling een reserve toestel kunnen ophalen bij de reserve poule die zich op school bevindt. De leerling mag dit apparaat gedurende de eventuele periode van herstelling ook meenemen naar huis.

Tijdens vakantieperiodes stuurt Rhombus een vervangtoestel naar het huisadres en organiseert ook een ophaling. Rhombus staat ook in voor de kosten van verzending en pickup.

Herstellingen on-site
Rhombus reserveert een wekelijkse interventie op de school op een vaste dag en tijdstip voor eventuele herstellingen van defecten of schade. Dankzij de melding kan de technieker weten welke taken er moeten gebeuren. Indien er geen nieuwe meldingen gemaakt zijn, zal er geen technieker langskomen.

Ook kan de school op aanvraag de technieker de volgende dag laten langskomen.

De hersteller maakt voor elk gemeld probleem een rapport op. Dit rapport stelt of het om een herstelling van een fabricage defect gaat of over accidentele schade, welke acties nodig zijn geweest om het probleem op te lossen. In geval een herstelling – om welke reden ook – niet on-site kan gebeuren, zal het toestel opgehaald worden en nadien hersteld geleverd worden. In geval het niet hersteld kan worden – om welke reden ook – zal het vervangen worden door een gelijkwaardig toestel.

Swap van herstelde toestel
De leerling ontvangt bericht dat hij/zij het herstelde apparaat kan ophalen. De leerling levert het reservetoestel van de school terug in bij de school. In geval van accidentele schade zal een factuur tav. eindgebruiker opgemaakt worden, welke de ouders digitaal ontvangen.

Wat bij defecten?
Alle herstellingen voor defecten die optreden bij “normaal gebruik” van een toestel ( = schade die niet kan worden toegeschreven aan externe factoren zoals een val, druk, braak, vocht, enz…. ) zijn inbegrepen in de prijs. Er zullen geen kosten aangerekend worden voor zulke herstelling.

Voorbeelden: trackpad werkt niet meer, het display reageert niet meer op touch, de batterij werkt niet meer, de camera werkt niet meer …

Wat bij (accidentele) schade?
Wanneer het toestel niet meer werkt en de schade te wijten is aan accidentele omstandigheden met externe factoren (zoals bijvoorbeeld valschade, braakschade, breuk van het beeldscherm van het toestel door te veel druk, schade door vocht) wordt er aan de eindgebruiker een forfaitaire herstelprijs aangerekend van 40 euro incl. btw .

Meerdere defecten kunnen tegelijk in één herstelling gebeuren. Er is geen maximum van aantal herstellingen voor accidentele schade binnen de gestelde termijn.

Voorbeelden van schade welke hersteld worden aan forfaitaire herstelprijs:

 • Het toestel is per ongeluk gevallen in de klas, thuis of onderweg naar school.
 • Schade aan het toestel door te grote druk (bv. in een rugzak/tas).
 • Vochtschade door bv. uitgelopen vloeistof in de rugzak/tas.
 • De eigenaar is gevallen op een gladde ondergrond terwijl hij het toestel draagt.
 • Het scherm van het Chromebook dicht gedaan terwijl er iets tussen zat.

Voorbeelden van zaken die niet hersteld worden onder herstelkost voor “accidentele” schade.

 • Er worden geen herstellingen gedaan aan de toestellen met louter esthetische gebruikersschade (bv. krassen in behuizing / scherm , … ) welke het dagelijkse gebruik niet hinderen.
 • Indien er duidelijke aanwijzingen zijn van misbruik of een repetitief voorval van  ongeschikt gebruik of vandalisme. In desbetreffend geval betaalt de leerling de effectieve herstelkost van het schadegeval met een maximum kost van € 120.

Wat bij diefstal?
In geval van diefstal van het toestel (met braak of onder bedreiging) zal Rhombus een gelijkaardig toestel ter beschikking stellen. Hiervoor wordt een forfaitair bedrag aangerekend van € 50. De leerling moet in dit geval aangifte doen bij de politie en dient Rhombus een kopie van het proces-verbaal te bezorgen.

Wat bij verlies?
In geval van verlies of diefstal van het toestel zonder braak of bedreiging, kan de leerling aan dezelfde condities een nieuw toestel aankopen met eenmalige commerciële tegemoetkoming van 20%. Bij huurkoop is de leerling een vergoeding verschuldigd gelijk aan 60% van de nog resterende huurprijs. De huurder ontvangt een gelijkaardig toestel ter vervanging. De looptijd en modaliteiten van de huurovereenkomst wijzigen niet.

Veelgestelde vragen: Chromebooks

Onderwijs volgt mee de maatschappelijke en technische evoluties, waardoor de inzet van digitale tools in eigentijds onderwijs niet meer weg te denken is. Deze tools zijn uiteraard geen doel op zich: we willen ze inzetten waar zinvol en waar het een meerwaarde biedt t.o.v. klassieke werkvormen (op papier). Dit is bv. het geval bij groepswerken (vanop afstand), centraal delen van documenten en leerstof, gebruik van apps (bv. ter vervanging van de grafische rekenmachine, wetenschappelijke apps die toelaten leerstof aanschouwelijk te maken…). Door deze Chromebooks op de juiste manier in te zetten willen we ook de leermotivatie en -prestaties van onze jongeren verhogen en het leerproces van elke leerling individueel efficiënter opvolgen (bv. individueel remediëringstraject). Daar hebben we in de voorbije periode van afstandsonderwijs zeker al bevestiging voor gekregen (gebruik Google Classroom).

Uit onze visie mag blijken dat we bewust zullen omgaan met voldoende afwisseling tussen de werkvormen (hybride leren) en de totale schermtijd zullen bewaken.

Ouders kunnen ervoor kiezen het Chromebook te kopen of te huurkopen (over 36 maand). Deze laatste formule biedt de mogelijkheid om de investering haalbaarder te maken door ze te spreiden.

We hebben een gunstig contract kunnen bedingen waarbij we een kwaliteitsvol toestel kunnen aanbieden tegen een gunstige prijs. In de prijs zit ook meteen een service contract voor technische ondersteuning bij schade of panne met het aanbod van een vervangtoestel.

Daarnaast streven we ernaar andere kosten op school terug te dringen. Op de korte termijn is dat nog beperkt (bv. geen atlas aardrijkskunde in 1A, geen (grafische) rekenmachine in 1 en 3, minder kosten voor drukwerk (bv. meer digitale toetsen en opdrachten); Op de langere termijn willen we meer eigen materiaal ter beschikking stellen t.v.v. soms dure handboeken.

Zoals ook van toepassing bij de schoolfacturen kunnen gezinnen met financiële zorgen contact opnemen met de directie om samen oplossingen te zoeken.

De leerling zorgt er best voor dat het toestel steeds opgeladen mee naar school komt. Het toestel is erop voorzien om een hele dag mee te gaan.

Mocht de batterij toch leeg raken tijdens de dag, dan zoeken we op school naar oplossingen (eventueel vervangtoestel ter beschikking of beperkt opladen).

Vanuit de school beheren we de toestellen. Dit betekent dat alle apps e.d. door ons ict-team worden geïnstalleerd en aangestuurd. We stellen de Chromebooks zo in dat leerlingen tijdens de schooluren (tot 16.30 uur) enkel toegang hebben tot de apps en websites die nodig zijn voor de lessen. Na schooltijd staat het toestel in vrije modus: dan kunnen jullie thuis bepalen wat er wel en niet met het toestel gedaan wordt.

De technische ondersteuning (bv. herstellingen e.d.) wordt door de leverancier verzekerd binnen het servicecontract. In afwachting van de herstelling krijgt de leerling een reservetoestel in gebruik.

Een laptop blijft uiteraard zinvol en ruimer inzetbaar thuis voor het hele gezin: opslaan en downloaden van bestanden, gebruik Office 365,…. We kiezen er niet voor om de laptop mee te laten brengen om meerdere redenen:

  • Niet verzekerd en geen technische ondersteuning.
  • Het is niet mogelijk om laptops in het centrale beheer te steken.
  • Het is niet mogelijk om apps (Playstore of Chrome Webstore) te installeren op laptops (bv. grafisch rekentoestel).
  • Testen + examens in vergrendelde modus zijn niet mogelijk met laptops.
  • Batterijduur (een laptop houdt het nooit een hele dag uit).
  • Beveiliging: Chromebooks zijn veel minder vatbaar voor virussen/malware waardoor er minder risico bestaat op besmettingen.
  • Chromebooks zijn extra robuust (beschermd tegen vallen en morsen), eigen laptops van leerlingen niet. 
  • Niet alle laptops hebben touchscreens of tabletmodus.

Sowieso is een Chromebook een zeer robuust toestel dat vrij schokbestendig is, o.a. vandaar ook onze keuze voor deze toestellen. In het servicecontract zit een verzekering en herstelservice vervat.

Aangezien we proberen gaandeweg handboeken e.d. te vervangen door materiaal dat digitaal beschikbaar staat in Google Classroom zal het gewicht van de boekentas dus gewoon anders bepaald worden.

Contacteer ons

We zijn er momenteel niet. Maar u kan ons steeds een e-mail sturen, wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search