KORTE BESCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING

Moderne talen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket talen. De leerlingen verdiepen hun communicatievaardigheden in het Engels, Frans en Nederlands. Daarenboven krijgen ze vanaf het 4de jaar Duits als een extra vreemde taal (2u). De studierichting daagt hen ook uit op het vlak van communicatiewetenschappen en van verschillende componenten van het wetenschapsdomein moderne talen:pragmatiek, sociolinguïstiek, taalsystematiek en literatuur. 

Onze school biedt deze leerlingen ook een pakket van 2 uur economie (zowel in het derde als het vierde jaar) met het oog op een vlotte overgang naar de afstudeerrichting Economie – moderne talen.

VOOR WELKE LEERLINGEN?

 • Je toont voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden en legt vlot verbanden tussen leerinhouden. 
 • Je kan logisch redeneren en je lukt erin complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerven.
 • Je bent verbaal-linguïstisch sterk en hebt een sterk taalgevoel.
 • Je kan taal op een abstracte manier analyseren en op een gestructureerde manier met talen omgaan.
 • Je drukt je graag vlot en gepast uit in verschillende moderne talen en bent nieuwsgierig naar andere culturen.
 • Je ontdekt graag hoe taal als systeem werkt en wat de impact is van taal en commnicatie op cultuur en samenleving.
 • Je bent geboeid door literatuur en een analytische benadering van literaire teksten.
 • Je wil inzicht verwerven in gemediatiseerde (massa)communicatie.
 • Je hanteert talige, literaire en communicatiewetenschappelijke concepten op een abstracte manier.

SPECIFIEK VOOR MODERNE TALEN

 • Communicatiewetenschappen
 • Cesuurdoelen voor Duits: taalsystematiek, communicatieve vaardigheden
 • Cesuurdoelen voor Engels en Frans: tekstopbouw, literaire analyse, taal- en redekundige ontleding, taalverwantschap en classificatie van talen
 • Cesuurdoelen voor Nederlands: relatie taaluitingen en gebruikers, sociolinguïstiek, taalsystematiek, literaire analyse, communicatieve vaardigheden
 • Verdiepte basisvorming voor Chemie, Fysica, Wiskund

VERGELIJKING MET AANVERWANTE STUDIERICHTINGEN in de 2DE GRAAD

 Niet van toepassing.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Getuigschrift van de eerste graad A-stroom. Geen clausulering voor de doorstroomfinaliteit of voor Moderne talen.
 • Leerlingen van de eigen instelling hebben voorrang.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

 • 3de graad

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad

• Economie – moderne talen (STJ)

• Moderne talen – wetenschappen (STJ)

• Taal- en communicatiewetenschappen (mogelijk te programmeren vanaf 2023-2024)

 • Na de 3de graad

Vanuit ASO-richtingen: brede waaier aan professionele en academische bacheloropleidingen in alle studiegebieden.

 

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD (32 lesuren)

 

VakkenModerne
talen
(nieuw in S.O.)
3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Nederlands54
Frans54
Engels33
Duits2
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Economie22
Wiskunde44
Biologie11
Chemie11
Fysica11
Lichamelijke opvoeding22
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming)11
Communicatiewetenschappen12
Informatica 1
Vrije ruimte
Totaal3232

Contacteer ons

We zijn er momenteel niet. Maar u kan ons steeds een e-mail sturen, wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search