KORTE BESCHRIJVING VAN DE STUDIERICHTING

Natuurwetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met deductief, empirisch en probleemoplossend leren vanuit de kernwetenschappen biologie, chemie, fysica en wiskunde.

VOOR WELLKE LEERLINGEN?

 • Je toont voor het geheel van de vorming inzicht in complexe leerinhouden en legt vlot verbanden tussen leerinhouden. 
 • Je kan logisch redeneren en je lukt erin complexere leerinhouden in een beperkt tijdsbestek te verwerven.
 • Je bent in staat om geordend te denken en wiskundig abstracte begrippen en concepten te hanteren en inzichtelijk toe te passen in natuurwetenschappelijke contexten.
 • Je kan planmatig werken en verkent graag verbanden en mogelijkheden bij het onderzoeken van fenomenen en het oplossen van problemen in biologie, chemie en fysica.
 • Je wil graag je brede waaier aan wiskundige en natuurwetenschappelijke inzichten doelgericht met elkaar in verband brengen door analytisch en inzichtelijk te denken.

 

SPECIFIEK VOOR NATUURWETENSCHAPPEN

 • Cesuurdoelen voor biologie: belang van micro-organismen
 • Cesuurdoelen voor chemie: reactietypen, IUPAC-naamgeving, verband structuur en eigenschappen van stoffen
 • Cesuurdoelen voor fysica: mechanica, energie, elektriciteit, optica
 • Onderzoeks- en labovaardigheden
 • Cesuurdoelen voor wiskunde
 • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis.

VERGELIJKING MET AANVERWANTE STUDIERICHTINGEN in de 2DE GRAAD

 

Technologische wetenschappenBiotechnische wetenschappenNatuurwetenschappen
STEM-doelencesuurdoelen gevorderde STEM-engineeringcesuurdoelen gevorderde STEM-engineeringbasisvorming
Biologiebasisvormingcesuurdoelen uitgebreide biologiecesuurdoelen uitgebreide biologie
Chemieverdiepte basisvormingcesuurdoelen uitgebreide chemiecesuurdoelen uitgebreide chemie
Fysicacesuurdoelen gevorderde fysica (7 thema’s)cesuurdoelen gevorderde fysica (3 thema’s)cesuurdoelen uitgebreide fysica
Wiskundecesuurdoelen gevorderde wiskundeverdiepte basisvormingcesuurdoelen gevorderde wiskunde

Biotechnische wetenschappen <> Natuurwetenschappen

De domeingebonden doorstroomstudierichting Biotechnische wetenschappen is verwant met de domeinoverschrijdende studierichting Natuurwetenschappen. In beide richtingen staan biologie, chemie en fysica centraal en is er aandacht voor experimenteel onderzoek in labo. In Biotechnische wetenschappen komt het STEM-geïntegreerd probleemoplossen in biotechn(olog)ische contexten nadrukkelijk aan bod. In Natuurwetenschappen komt Wiskunde op meer doorgedreven manier aan bod (cesuurdoelen in plaats van versterkte basis). In Biotechnische wetenschappen is elektromagnetisme een opvallend bijkomend thema. Optica komt daar niet in de tweede graad aan bod.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Getuigschrift van de eerste graad A-stroom. Geen clausulering voor de doorstroomfinaliteit of voor natuurwetenschappen.
 • Leerlingen van de eigen instelling hebben voorrang.

TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN

 • 3de graad

De studierichting is inhoudelijk verwant met de volgende studierichtingen in de 3de graad

• Biotechnologische en chemische wetenschappen 

• Moderne talen-wetenschappen (STJ)

• Wetenschappen-wiskunde (STJ)

 • Na de 3de graad

Vanuit ASO-richtingen: brede waaier aan professionele en academische bacheloropleidingen in alle studiegebieden.

 

LESSENTABEL TWEEDE GRAAD (32 lesuren)

VakkenNatuurwetenschappen
3de jaar4de jaar
Godsdienst22
Nederlands44
Frans44
Engels32
Duits1
Geschiedenis22
Aardrijkskunde11
Economie
Wiskunde56
Biologie22
Chemie22
Fysica22
Lichamelijke opvoeding22
MEAV (maatschappelijke, economische en artistieke vorming)11
Communicatiewetenschappen
Informatica 1
Vrije ruimte11
Totaal3232

Contacteer ons

We zijn er momenteel niet. Maar u kan ons steeds een e-mail sturen, wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search