Leerlingenbegeleiding

Visie op leerlingbegeleiding

Goed zorg dragen voor al onze leerlingen is een groeiende uitdaging, die wij graag opnemen. Door het brede draagvlak van ons Eigen OpvoedingsProject en de vele activiteiten en initiatieven die we organiseren om dit te doen leven, lukken we erin een zorgzame sfeer op school te brengen via een degelijke brede basiszorg voor alle leerlingen en klasgroepen.

Mocht het toch een keer moeilijker lopen, en is er nood aan extra zorg en individuele begeleiding dan kunnen onze leerlingen in eerste lijn terecht bij hun klassenleraar, eventueel ondersteund door de zorgleerkrachten. In de Cel Leerlingbegeleiding bespreken de zorgleerkrachten samen met de medewerkers van het CLB, onze verantwoordelijke voor leerlingensecretariaat en de directie de best mogelijke aanpak.

Samenwerking met CLB

Het Vrij CLB Voor- en Noorderkempen waarmee de school samenwerkt heeft zijn hoofdzetel te Brasschaat, De Zwaan 28 (Tel. 03 651 88 85). Voor onze school is de bijzetel te Essen, Nollekensstraat 7 (Tel. 03 667 28 28), de belangrijkste.

CLB verstrekt advies over allerlei problemen die kunnen rijzen inzake oriëntering, studiemethodiek, studiegewoonten. Ook gedrag- en houdingproble­men komen aan bod. Waar dat nodig blijkt, is er overleg met ouders,  leerkrachten en directie.

Informatie omtrent “alles” wat met studeren te maken heeft, kan worden verstrekt zowel te Essen als te Brasschaat.

De “vaste contactdag” met leerlingen in de school is afhankelijk van de contactpersoon van het CLB. Maar na afspraak komen alle dagen (maandag tot vrijdag) in aanmerking. Steeds welkom!

http://www.vclbvnk.be

Contacteer ons

We zijn er momenteel niet. Maar u kan ons steeds een e-mail sturen, wij proberen zo snel mogelijk te antwoorden!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search